Rekisteriseloste


Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Mantra - Instrument of Mind Oy

y-tunnus 2792264-6

Ansatie 21 c 14, 02940 Espoo

mantra-lehti at outlook.com

Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisterin vastuuhenkilö: Lasse Kuivalainen lasse.kuivalainen ät mantralehti.fi.

Rekisterin nimi

Mantralahti.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Mantra - Instrument of Mind Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Mantra - Instrument of Mind Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterin tietosisältö

Perustiedot, kuten

nimi

sukupuoli

syntymävuosi

yhteystiedot (ml. laskutusyhteystiedot, sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto)

työtehtävä tai asema

yrityksen/organisaation nimi ja Y-tunnus

äidinkieli

sukupuoli

talouden koko

asumismuoto

alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä

kiinnostus- ja harrastustiedot

Asiakuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

asiakasnumero

rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot

asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä hyödykkeen käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot

tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot, ilmaislehtien saajien nimi- ja osoitetiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin, suoramarkkinoinnin kieltokoodit sekä tieto osoitteen saantitavasta

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Mantra - Instrument of Mind Oy:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on sallinut tietojensa tällaisen luovuttamisen. Asiakkaiden henkilötietoja siirretään säännönmukaisesti Mantra - Instrument of Mind Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Mantra - Instrument of Mind Oy :n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Oma tili-osiossa rekisteröitynyt asiakas voi hallinnoida omia tietojaan. Samassa osiossa asiakas voi korjata virheellisiä tietoja. Asiakas voi tarvittaessa olla yhteydessä myös rekisterinpitäjään.